Medicinska asistencija

Pomoć na putu

Servisom Medicinska asistencija obuhvaćene su sljedeće usluge koje se realizuju nakon hospitalizacije korisnika usljed doživljenja nezgode ili bolesti:

 • Kućna posjeta ljekara
 • Kućna posjeta medicinskog tehničara
 • Kućna njega (pomoć u obezbjeđivanju ishrane, održavanju lične higijene, higijene stana, zagrijavanju prostorija)

U okviru servisa Medicinska asistencija, pružamo i sljedeće servisne informacije:

 • Informacije o medicinskim centrima i uslugama koje pružaju
 • Informacije o lokaciji najbliže apoteke
 • Informacije o posjedovanju određenog lijeka u apotekama
 • Provjera raspoloživih termina i zakazivanje ljekarskih pregleda
 • Podsjetnik na zakazani ljekarski pregled
 • Podsjetnik pred istek zaliha lijeka
 • Instrukcije za pružanje prve pomoći u kritičnim situacijama
 • Organizacija dostave lijekova u hitnom slučaju

Asistencija „Second Opinion“, odnosno Drugo ljekarsko mišljenje, se realizuje u saradnji sa COFUS-ovim partnerskim zdravstvenim institucijama iz EU, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • Prevod postojeće medicinske dokumentacije na strani jezik,
 • Komunikacija sa stručnim partnerima,
 • Prosljeđivanje medicinske dokumentacije partnerima za drugo mišljenje,
 • Prosljeđivanje dobijenog drugog mišljenja sa prevodom korisniku,
 • Asistencija za sprovođenje preporuka iz drugog mišljenja
Pomoć na putu