O nama

Pomoć na putu

mr Darko Stupar Predsjednik Uprave
COFUS grupacije

Samir Jaganjac Direktor COFUS
Assistance BH Sarajevo

COFUS je kompanija koja kroz asistencijske servise svojim partnerima obezbjeđuje realnu dodatnu vrijednost za njihove klijente i pruža podršku unapređenju poslovnih procesa.

 • Mi razumijemo lokalno tržište i uspješno sarađujemo sa vodećim kompanijama u regionu iz oblasti osiguranja, bankarstva, naftne industrije i telekomunikacija
 • Poslujemo u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, kroz 2 brenda - COFUS i CORIS
 • U regionu, mogućnost korišćenja naših servisa ima preko 1.000.000 korisnika, što nas čini tržišnim liderom
 • Sopstvena mreža podizvođača kojom je pokriveno područje Jugoistočne Evrope i Mediterana
 • Partnerstvo sa svjetskom asistencijskom kompanijom APRIL International EMEA (Lion, Francuska) za Evropu i cijeli svijet
 • Program lojalnosti za korisnike asistencija „COFUS Osiguran popust“

Šta radimo?

Kroz intenzivnu poslovnu saradnju i osluškivanje potreba partnera i njihovih korisnika, za korisnike obezbjeđujemo najbolje iskustvo kada im je neophodna asistencija, a za partnere konkurentsku prednost na tržištu. Svrha asistencijskih servisa je pružanje adekvatne i pravovremene pomoći u nepredviđenim situacijama koje mogu zadesiti korisnika, kao što su zdravstveni problemi u zemlji ili inostranstvu koji zahtjevaju organizaciju stručne medicinske pomoći, kvar vozila na putu, saobraćajna nezgoda, iznenadni kvarovi i oštećenja u stanu, ali i unapređenje kvaliteta života korisnika kroz razne servise i informacije koje im obezbjeđujemo putem našeg Kontakt centra, uz korišćenje dobro organizovane mreže provajdera.

Kako radimo?

 • Pružanje pomoći korisnicima asistencijskih usluga, odnosno sprovođenje asistencije, podrazumijeva organizaciju usluga u okviru medicinske, tehničke asistencije - pomoć na putu, pravne, kućne asistencije, GoodLife asistencije, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao i pružanje različitih informacija, pravnih i edukativnih savjeta.
 • Svaka asistencija se sastoji od prijema poziva, identifikacije korisnika i razloga poziva, pružanja informacije ili organizovanja potrebne usluge (šlep služba, auto servis, električar, bravar, vodoinstalater, bolnica, ljekar, advokat, procjenitelj, rent a car, hotel, itd.).
 • Tokom izvođenja usluge operateri su u stalnom kontaktu sa korisnikom i izvođačem i prate sam tok izvođenja, do okončanja, brinući se da korisnik ostvari svoja prava i da bude zadovoljan pruženom uslugom.
 • Na dnevnoj, odnosno mjesečnoj bazi se vrši izvještavanje partnera, kompletira i dostavlja neophodna dokumentacija u cilju adekvatnog monitoringa aktivnosti i efikasne likvidacije šteta.
 • Aktivnosti u okviru Uslužnog kontakt centra (inbound, outbound) se sprovode na osnovu pažljivog planiranja akcija sa partnerom i u skladu sa procedurama i standardima partnera.
Pomoć na putu

mr Darko Stupar Predsjednik Uprave COFUS grupacije

Samir Jaganjac Direktor COFUS Assistance BH Sarajevo

Komunikaciona platforma

 • Za realizaciju asistencija i druge poslovne aktivnosti koristimo sopstvenu komunikacionu platformu
 • U sopstvenom softverskom rješenju kreiramo baze podataka, nadgledamo realizaciju asistencijskih servisa i generišemo izvještaje.
 • Kontakt centar je dostupan za prijem poziva, za usluge asistencije i pružanje informacija 24 sata dnevno, tokom cijele godine.
 • Kontakt centar koristi savremeni sistem programske i tehničke opreme, koja služi potrebama procesa u asistenciji koji se odvijaju putem telefona, faksa, e-maila i internet pristupa.
 • Telekomunikacijski sistem IP PBX centrale uz softverski program COCOS IPPBX omogućava precizan način telefonske komunikacije, centralizovan nadzor rada, evidentiranje svih događaja u kontakt centru i izradu statističkih analiza i izvještaja.
 • Mogućnost snimanja svih dolaznih i odlaznih poziva, preusmjeravanje dolaznih poziva, uspostavljanje konferencijske veze, korišćenje VOIP tehnologije, GSM gateway.
 • Telefonska centrala je opremljena UPS uređajem.
 • PRI ISDN sa 100 telefonskih brojeva.
 • Internet: OPTIKA SINHRON i ADS.