Kasko guma

kasko

Asistencija se realizuje u slučaju izduvane gume usljed oštećenja/uništenja, odnosno bilo kojeg slučajnog oštećenja gume usljed čega vozilo na kome je guma montirana postane nepodobno za drumski saobraćaj.

 • Prijava oštećenja guma kontakt centru 24h dnevno, 7 dana u nedjelji, tokom cijele godine
 • Šta je pokriveno:
  • Organizacija i trošak popravke gume
  • Organizacija i trošak zamjene gume ukoliko se guma ne može popraviti
 • Dodatni troškovi koji se pokrivaju:
  • Ukupan trošak skidanja rezervnog točka
  • Montiranje točka sa novom (ili popravljenom) gumom, uključujući balansiranje točkova
  • Troškovi odlaganja oštećenih guma
  • Trošak zamjene priznaje se u visini cijene nove, zamjenske gume uz umanjenje za limit amortizacije
kasko