Kućna asistencija

Pomoć na putu

Servis Kućna asistencija uključuje organizaciju hitne intervencije stručnog lica radi saniranja neispravnosti i šteta koje nastanu u domaćinstvu korisnika asistencije:

  • Servis električara,
  • Servis vodoinstalatera,
  • Servis stolara,
  • Servis bravara,
  • Servis staklara.

COFUS organizuje intervenciju ovlašćenog partnera za potrebe sanacije štete, nakon zahtjeva Korisnika koji prijavi nastanak štete ili neispravnosti u domaćinstvu na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, instalacijama za grijanje, instalacijama za gas, elektro instalacijama, blokiranje vrata, kao i štete na vanjskim staklenim prozorima i vratima, vanjskoj stolariji i vanjskim vratima, zbog kojih je onemogućeno zatvaranje unutrašnjeg prostora objekta.

Servisom Kućna asistencija obuhvaćena je i usluga upućivanja saradnika raznih profila na upit korisnika prilikom adaptacije ili sanacije stambenog prostora. Usluge koje se mogu koristiti u tu svrhu su usluge parketara, molera, keramičara, električara, vodoinstalatera, staklara, majstora za klima uređaje, sisteme za grijanje, i drugi.

Pomoć na putu