Ponosno predstavljamo našeg novog partnera Mtel a.d. Banja Luka!

01.09.2022

Jedna odlična vijest za sve korisnike mtel Pretplata tarifa je da u saradnji sa COFUS Banja Luka svojim klijentima nudi usluge asistencije pomoć u kući.

Kućna asistencija uključuje organizaciju hitne intervencije stručnog lica u iznenadnim i nepredviđenim slučajevima koji su nastali nezavisno od volje ili uticaja korisnika, a radi saniranja neispravnosti i šteta koje nastanu u domaćinstvu.

Za sve korisnike PRETPLATA tarifa obezbjedili smo intervencije kućnih majstora u svim nepredviđenim situacijama, a koje zahtjevaju angažovanje: električara, vodoinstalatera, stolara, staklara, bravara.

Korisnici svih Pretplata tarifa mogu koristiti usluge kućne asistencije neograničen broj puta, a u iznosu do 300 KM godišnje za izvršene usluge i do 30 KM za potrošni materijal po intervenciji.

Zahtjev za uslugu "Vaš kućni majstor" možete podnijeti prilikom zasnivanja ili produženja ugovora u periodu od 24 mjeseca za vašu PRETPLATA tarifu.

Usluga "Vaš kućni majstor" uključena je u mjesečnu cijenu Pretplata tarifa Top, Max i Premium, dok za ostale Pretplata tarife iznosi 3 KM mjesečno sa uključenim PDV-om, i možete je koristiti u

periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

 

Ukoliko imate kvar u kući i tražite brzo rješenje, svoje brige o iznenadnim kvarovima prepustite nama.

 

U prilogu ostavljamo opšte uslove i sam opis paketa koji je u tabeli. 

 

KUĆNA ASISTENCIJA – PAKET “HOME”

 

 

Asistencijski servis

Benefit

Limit

Kućna asistencija

Organizacija intervencije kućnog majstora (električar, vodoinstalater, stolar, staklar, bravar)

neograničeno

Pokriće troškova asistencije (usluge majstora)

ukupno do 300 KM godišnje (neograničen broj slučajeva dok se ne iskoristi pokriće od 300,00 KM)

Pokriće troškova sitnog materijala i dijelova neophodnih za popravke

do 30 KM po slučaju

single news