Dani osiguranja u Republici Srpskoj

04.11.2022

Prošle sedmice održana je dvodnevna konferencija "Izazovi u sektoru osiguranja u doba globalne neizvjesnosti" u Banjoj Luci.

Naš CEO Darko Stupar je bio moderator panela "Trendovi u sektoru osiguranja sa fokusom na dobrovoljno zdravstveno osiguranje" gdje se razgovaralo o zdravstvenoj politici u Republici Srpskoj i mjestu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u njoj, te kakva je situacija u zemljama u regionu.

Takođe, panelisti su bili Miloš Milanović, član Izvršnog odbora Kompanija Dunav Osiguranje ADO, zatim Ljubiša Veljković, predsjednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranje, te Ognjen Zorčić, Direktor službe za zdravstveno osiguranje Triglav osiguranje ADO Beograd.

Gospodin Stupar smatra da u Bosni i Hercegovini izostaje institucionalna podrška kako bi zaživjelo dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Neophodno je, prije svega, promijeniti zakone o dohotku i o doprinosima te edukovati građane o pravima, obavezama i koristima koje nudi jedno takvo osiguranje.

 

single news