POMOĆ NA PUTU


Servis Pomoć na putu je dostupan korisnicima od 0-24h u zemlji i Evropi u slučaju kvara vozila, saobraćajne nezgode, krađe vozila ili dijelova vozila i u slučaju potrebe za servisnim informacijama. U zavisnosti od paketa članstva, korisnici servisa Pomoć na putu ostvaruju sljedeće pogodnosti:Servisiranje informacija


 • stanje na putevima u zemlji i Evropi
 • tehnički savjeti za vozilo klijenta, savjeti u vezi sa postupanjem u slučaju saobraćajne nezgode, kao i u slučaju nastanka kvara na vozilu ili krađe vozila,
 • informacije o lokacijama i kontakt telefonima ovlašćenih servisera,
 • prosljeđivanje hitnih informacija članovima porodice, prijateljima, kolegama sa posla ili poslodavcu, policiji ili hitnoj pomoći,
 • informacije o udaljenosti između dvije destinacije i
 • informacije o visini putarine za određenu destinaciju,
 • prevodilac na engleski jezik u hitnim situacijama tokom boravka u inostranstvu

Vuča vozila (šlepanje)


Uslugu vuče vozila COFUS obezbjeđuje članu 24 sata na dan, 365 dana u godini, uz uslov da je u trenutku nastanka potrebe za asistencijom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te pozivom na besplatan broj Call centra zatražio vuču vozila, preduzeo mjere obezbjeđenja drumskog vozila i sačekao pružanje usluge. Član može zatražiti uslugu prevoza vozila kada je vozilo nepokretno ili nesigurno za dalju vožnju u sljedećim situacijama:


 • ako drumsko vozilo nije u voznom stanju, isključivo ako se na mjestu nastanka potrebe za asistencijom ne može osposobiti za dalju vožnju
 • saobraćajna nezgoda

Član treba biti na mjestu nastanka pružanja usluge (osim u slučaju povrede kada mu je potrebna hitna medicinska pomoć).


Organizacija pomoći na putu:

(ako se vozilo može popraviti na licu mjesta u roku od 60 minuta)


 • organizacija popravke vozila na mjestu kvara, ukoliko je vozilo moguće popraviti na licu mjesta u roku od 60 minuta
 • organizacija prevoza/vuče vozila
 • organizacija prevoza vozača i putnika u slučaju da vozilo nije moguće popraviti istog dana
 • organizacija prenoćišta za vozača i putnike u slučaju da vozilo nije moguće popraviti istog dana
 • organizacija nastavka putovanja

COFUS je u obavezi da pokrije troškove asistencije u skladu sa Paketom članstva pod kojim član ima zasnovno članstvo u COFUS Klubu asistentskih servisa za vozila čija masa ne prelazi 3,5t. Za vozila mase preko 3,5t se organizuje asistencija, pri čemu direktne troškove asistencije snosi član.


Član gubi prava asistencije ukoliko: • potreba za asistencijom nije nastala u toku putovanja
 • član nije odmah po nastanku potrebe za asistencijom obavijestio Call centar već samostalno preuzeo organizaciju šlepe
 • nakon saobraćajne nesreće član odbija obavijestiti policiju
 • COFUS Call centru član daje netačne ili lažne podatke o okolnostima potrebe za asistencijom
 • je u vrijeme saobraćajne nezgode vozač drumskog vozila pod uticajem alkohola ili droga ili drugih opojnih sredstava
 • potreba za asistencijom nastala usljed nemara člana (ako u drumskom vozilu članu nestane goriva ili ulja u motoru; ukoliko se drumsko vozilo člana ne može staviti u pogon zbog gubitka, krađe ili oštećenja ključeva ili ako su ključevi ostali zaključani u drumskom vozilu člana)

COFUS je u obavezi da pokrije troškove asistencije u skladu sa Paketom članstva pod kojim član ima zasnovno članstvo u COFUS Klubu asistentskih servisa. Sve dodatne troškove po osnovu asistencija (putarine, troškovi goriva, dodatnog osiguranja, prolaz kroz tunel koji se naplaćaju, troškovi radnog materijala...) snosi član.


Usluga popravke vozila u slučaju manjeg kvaraUslugu popravke vozila u slučaju manjeg kvara COFUS obezbjeđuje članu 24 sata na dan, 365 dana u godini, uz uslov da je u trenutku nastanka potrebe za asistencijom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te pozivom na besplatan broj Call centra zatražio popravku vozila, preduzeo mjere obezbjeđenja drumskog vozila i sačekao pružanje usluge. Uslugu popravke u slučaju manjeg kvara član može dobiti ako se vozilo može popraviti na licu mjesta u roku od 60 minuta.


Pod manjim kvarem smatra se:


 • ispražnjen pneumatik,
 • manji mehanički, električni ili elektronski kvarovi (npr. ispražnjen akumulator, pokidan remen, manji kvarovi na sistemu hlađenja, pregorjeli osigurači itd...)

COFUS ne pokriva troškove rezervnih dijelova i materijala i ne odgovora za kvalitet radova i ugrađenih dijelova. COFUS je u obavezi da pokrije troškove asistencije u skladu sa Paketom članstva pod kojim član ima zasnovno članstvo u COFUS Klubu asistentskih servisa.


Usluga iznajmljivanja zamjenskog vozila (rent a car)Uslugu iznajmljivanja zamjenskog vozila COFUS obezbjeđuje članu 24 sata na dan, 365 dana u godini prilikom korišćenja usluge popravke ili vuče vozila, uz uslov da je u trenutku nastanka potrebe za asistencijom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te pozivom na besplatan broj Call centra zatražio pomoć na putu, preduzeo mjere obezbjeđenja drumskog vozila i sačekao pružanje usluge. Član može zatražiti uslugu iznajmljivanja zamjenskog vozila kada je njegovo vozilo nepokretno ili nesigurno za dalju vožnju u sljedećim situacijama


 • tehničke neispravnosti vozila
 • saobraćajne nezgode
 • u slučaju krađe vozila

Usluga iznajmljivanja zamjenskog vozila podrazumijeva sljedeće radnje na terenu:


 • obezbjeđivanje rent-a-car vozila ili drugog zamjenskog vozila najviše do vrste i klase drumskog vozila člana
 • dostavu vozila na mjesto intervencije ili primopredaju vozila u poslovnici rent a car ili servisa

U slučaju da je do potrebe za zamjenskim vozilom došlo na udaljenosti manjoj od 100 km od mjesta prebivališta Korisnika asistencije, pružanje zamjenskog vozila po ovim Uslovima je isključeno. COFUS je u obavezi da pokrije troškove asistencije u skladu sa Paketom članstva pod kojim član ima zasnovno članstvo u COFUS Klubu asistentskih servisa.


Usluga prevoza/prenoćišta vozača i putnikaUslugu prevoza/prenoćišta COFUS obezbjeđuje članu 24 sata na dan, 365 dana u godini prilikom korišćenja usluge popravke ili vuče vozila, uz uslov da je u trenutku nastanka potrebe za asistencijom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te pozivom na besplatan broj Call centra zatražio pomoć na putu, preduzeo mjere obezbjeđenja drumskog vozila i sačekao pružanje usluge. Usluga prevoz vozača i putnika se realizuje u slučaju da se drumsko vozilo člana ne može popraviti na mjestu događaja ili ako je drumsko vozilo člana ukradeno. Asistencija važi za maksimalno 4 (četiri) osobe po drumskom vozilu (vozač plus tri osobe). Usluga prevoza vozača i putnika podrazumijeva organizaciju nastavka putovanja do:


a) mjesta popravke drumskog vozila člana

b) njihovog mjesta prebivališta ili odredišta.


Usluga prenoćišta vozača i putnika podrazumijeva organizaciju smještaja za člana u prenoćištu koje je najbliže mjestu u kome se desila potreba za intervencijom, ako je drumsko vozilo člana u nevoznom stanju i nije ga moguće osposobiti još istog dana, te se vozač i putnici ne mogu prevesti do njihovog prebivališta ili odredišta. COFUS je u obavezi da pokrije troškove asistencije u skladu sa Paketom članstva pod kojim član ima zasnovno članstvo u COFUS Klubu asistentskih servisa.

Opšti uslovi korišćenja servisa: Pomoć na putu