PRAVNA ASISTENCIJA


Naši profesionalni saradnici iz oblasti prava su na raspolaganju našim korisnicima kada su neophodni:


  • Pružanje savjeta o postupanju u slučaju saobraćajne nezgode;

  • Pozivanje ovlašćenih službenih lica da izvrše uviđaj na licu mjesta;

  • Davanje uputstava kome se obratiti sa zahtjevom za naknadu štete u slučaju nesreće;

  • Pružanje savjeta o postupku naknade štete;

  • Upućivanje na lokalne organe, ambasade, konzulate i sl. po potrebi;

  • Pomoć u vezi sa putnim ispravama;

  • Zastupanje lica pred subjektom koji je dužan štetu nadoknaditi i realizacija naknade štete u vansudskom i sudskom postupku;

  • Odbrana lica u sudskom i prekršajnom postupku u slučaju kada je lice odgovorno za pričinjenu štetu