MEDICINSKA ASISTENCIJA


U okviru servisa Medicinska asistencija korisnicima se organizuju kućni medicinski tretmani nakon hospitalizacije zbog doživljene nezgode, te im se pružaju potrebne informacije.Servisiranje informacija


  • Kućna posjeta ljekara

  • Kućna posjeta medicinske sestre

  • Kućna njega nakon izlaska iz bolnice

Informacije


Informacije o medicinskim centrima i uslugama koje pružaju u zemlji i Evropi; informacije o lokaciji najbliže apoteke u zemlji i Evropi; informacije o posjedovanju određenog lijeka u apotekama u zemlji i Evropi; provjera raspoloživih termina i zakazivanje ljekarskih pregleda u zemlji i Evropi; podsjetnik na zakazani ljekarski pregled; podsjetnik pred istek zaliha lijeka; instrukcije za pružanje prve pomoći u kritičnim situacijama


Dostava lijekova


Za korisnike Medicinske asistencije se organizuje i dostava lijeka, ukoliko mu je isti potreban u hitnom slučaju, a pri tome nije raspoloživ u mjestu njegovog prebivališta.