EDU ASISTENCIJA


Za svoje korisnike i njihove školarce i studente kreirali smo servis Edu asistenciju kojim se omogućava povezivanje sa davaocima instrukcija iz više različitih naučnih oblasti, s ciljem obezbjeđivanja komoditeta za naše korisnike prilikom pronalaženja adekvatne instruktivne nastave.


Bazu saradnika za School assistance čine profesori sa dugogodišnjim iskustvom i najboljim preporukama svojih učenika, studenata i njihovih roditelja.