ZA POSLOVNE KLIJENTE


Kroz asistentske servise koji čine naš core business, obezbjeđujemo dodatnu vrijednost za poslovne procese naših korporativnih klijenata i doprinosimo jačanju njihovog odnosa sa njihovim klijentima – našim korisnicima.

Mi vjerujemo u stvarnu potrebu za asistencijama i njihovu vrijednost za pojedinca, stoga asistentske servise implementiramo kroz različite privredne djelatnosti.

Naši korporativni klijenti su osiguravajuća društva, banke, lizing kompanije, naftne kompanije, privatne medicinske institucije, maloprodajni lanci, itd.

Naš cilj nije da radimo sa svakom kompanijom na specifičnom tržištu. Naprotiv, naša je misija da obezbijedimo komparativnu prednost samo za nekoliko kompanija.

Saradnja sa nama znači da je partnerska kompanija dovoljno različita od drugih u smislu da uvodi inovacije u procesu pridobijanja novih i čuvanja lojalnih klijenata.