HITNI BABYSITTING


Korisnicima COFUS Kluba asistentskih servisa je omogućeno korišćenje usluga dadilje 2 puta u toku godišnjeg članstva na vremenski period od 3 sata.


Hitni babysitting se realizuje na način da korisnici COFUS-a koji izraze želju za korišćenjem ovog asistentskog servisa obave tzv. porodični intervju sa grupom od 5 dadilja, te formiraju sopstvenu rang listu na osnovu koje će se vršiti angažman jedne od njih, ukoliko se ukaže potreba za njihovom asistencijom.