ASISTENCIJE

Pomoć na putu

Servis Pomoć na putu je dostupan korisnicima od 0-24h u zemlji i Evropi u slučaju kvara vozila, saobraćajne nezgode, krađe vozila ili dijelova vozila i u slučaju potrebe za servisnim informacijama.


Više

Goodlife

GoodLife asistencija je servis koji je zamišljen i kreiran kako bi se korisnicima COFUS Kluba asistentskih servisa na jednom mjestu (COFUS Call centar) u najkraćem roku obezbjedile neophodne informacije i izvršila organizacija različitih aktivnosti koje čine njihovu svakodnevicu.

Više

Medicinska asistencija

U okviru servisa Medicinska asistencija korisnicima se organizuju kućni medicinski tretmani nakon hospitalizacije zbog doživljene nezgode, te im se pružaju potrebne informacije.


Više

Kućna asistencija

U okviru servisa Kućna asistencija, korisnicima COFUS Kluba asistentskih servisa su na raspolaganju stručna lica za intervenciju u nepredviđenim situacijama u domaćinstvu koje nastanu nezavisno od volje korisnika


Više

Pravna asistencija

Naši profesionalni saradnici iz oblasti prava su na raspolaganju našim korisnicima...Više

Asistencija pri gubitku posla

Neizvjesnost koju nose današnje ekonomske prilike zahtjeva razmišljanje unaprijed, te je korisnicima Asistencije pri gubitku posla omogućeno da budu korak ispred vremena i uz našu podršku uvećaju svoje šanse za sigurno zaposlenje.

Više

Hitni Babysitting

Korisnicima COFUS Kluba asistentskih servisa je omogućeno korišćenje usluga dadilje 2 puta u toku godišnjeg članstva na vremenski period od 3 sata.


Više

Edu Asistencija

Za svoje korisnike i njihove školarce i studente kreirali smo servis Edu asistenciju kojim se omogućava povezivanje sa davaocima instrukcija iz više različitih naučnih oblasti, s ciljem obezbjeđivanja komoditeta za naše korisnike prilikom pronalaženja adekvatne instruktivne nastave.

Više